Poczucie bezpieczeństwa_Gdzie leży Twoje konto bankowe?


Poczucie Bezpieczeństwa

to przejaw miłości

może nie być w ogóle wyrażany słownie, wystarczy że istnieje jako energetyczna więź i już z tego zakresu jest podstawą dającą przekonanie podświadomości, że nic nam w życiu nie zagraża.

Czym jest fizycznie poczucie bezpieczeństwa?

To wibracja energii, która wyraża się poprzez instynkt. Gdy przepływ tego rodzaju energii jest zharmonizowany mamy łączność z naszymi pierwotnymi instynktami: poczuciem bezpieczeństwa i przetrwaniem. Gdy ta energia swobodnie płynie – łączy nas ze źródłem naszego życia, naszym początkiem istnienia, jest kontynuacją procesu ewolucji w zakresie którego się zawieramy. Będąc połączeni ze źródłem, czyli naszymi instynktami mamy w sobie w sposób naturalny odczucie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, przejawia się ono np. w formie znalezienia odpowiednich dla nas narzędzi, używając których zaspokajamy nasze potrzeby głodu czy mieszkania.

Energia instynktu przekazywana jest nam przez przodków,

główna rolę mają tu rodzice i dziadkowie.

Jeśli „przytrafia się” im dziecko na co nie są gotowi – uczucie niepewności i stresu staje się poważnym zakłóceniem przepływu tej energii do dziecka. W efekcie, dziecko ma jej niedomiar, co podświadomość odczytuje jako brak poczucia bezpieczeństwa. Odczucie braku poczucia bezpieczeństwa (oderwanie się od wibracji instynktu) prowadzi do zaburzeń w przyciąganiu tego co jest nam potrzebne do przetrwania (wibracja właściwej dla nas pracy, właściwych dla nas osób w otoczeniu, w konsekwencji zaburzenia w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów)

Zaburzeniami w przepływie tej energii są również inne przejawy: choroby czy alkoholizm rodziców itp., wszystko co powoduje u rodziców (lub dziadków) zaburzenie poczucia bezpieczeństwa jest przekazywanym zakłóceniem w przepływie energii do dziecka.

Jak to możliwe, iż coś takiego jak zaburzone poczucie bezpieczeństwa rodziców (czy nawet jednego) może mieć związek z rozpadającym się związkiem czy utratą pracy przez np. 40-letnie ich dziecko?

Odpowiedź jest prosta:

Zakłócony przepływ energii instynktu powoduje, że człowiek szuka na „ślepo” czyli próbuje z pozycji umysłu poradzić sobie z sytuacją i wybiera rozwiązania ogólnodostępne, a nie te które są właściwe energetycznie dla niego. Czyli wybiera pracę, którą ma dostępną pod ręką – aby tylko zapłacić rachunki i jakoś przetrwać, jakiś związek – żeby nie czuć się samotnym lub dlatego że dziecko w drodze / by odreagować po innym, wybór uczelni bo społecznie tak trzeba bez świadomości co jest faktycznie mu potrzebne.

A po latach okazuje się, że wybory które zostały dokonane dziwnie mu ciążą, przytłaczają, że on sam czuje się zmęczony życiem.

Dlaczego?

Ponieważ wybierał pod wpływem blokad i zaburzonego przepływu energii instynktu. Nie wybierał z pozycji ciągłości ewolucyjnej / energetycznej tylko z pozycji buntu (często właśnie jako odreagowanie na zaburzenia rodziców), walki wewnętrznej której zasad nie rozumiał.

Co można z tym zrobić?

Nawet koniecznie zrobić należy.

Należy odbudować połączenie z energią pierwotnego instynktu przekazywaną nam w chwili poczęcia. To bezwarunkowa instynktowna energia ewolucji przekazywana przez rodzica do dziecka (zwana bezwarunkową miłością) – zawiera w sobie pierwiastek umożliwiający swobodne przetrwanie i rozwój.  Nawiązanie połączenia z tą wiązką, rozbudzanie tej energii poprzez eliminację blokad utworzonych przez umysł, spowoduje odbudowę wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, a energia ta poprowadzi nas do dokonywania wyborów słusznych i właściwych tak byśmy żyli swobodnie i spójnie odczuwając spełnienie, radość i harmonię w życiu.

Życie bez dokonywania wyborów kierowanych poprzez zakłócone poczucie bezpieczeństwa.

Każdy z rodziców przekazał nam tą energię, jedynie jej przepływ może być zakłócony i powodować czasowe zaburzenia spowodowane nabytymi od nich blokadami.

Nikt nie da tobie poczucia bezpieczeństwa (żadne małżeństwo ani miliony na koncie) ponieważ to jest energia twojego instynktu przetrwania – jeśli jest zaburzona, żadne miliony ani mąż jej nie odbudują. Możesz jedynie sam/-a i to jest w naszej ewolucji genialnie urządzone. Wszystko możesz!

Jeśli jesteś zainteresowana odbudową swojego poczucia bezpieczeństwa

zapraszamy

na lekcję nr 6 „Jak odzyskać poczucie bezpieczeństwa?”

naszej Absolutnej Akademii już 9 września o godz. 9.00

zgłoszenia: Kontakt